Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej, wróć na główną stronę
powiększ czcionkę
Rozwój Lokalny-Dugnad2023-08-30T14:28:39+02:00

„Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu.
Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego.

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.
Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.
Gmina Kędzierzyn – Koźle w ramach programu otrzymała wsparcie w kwocie ponad 3,5 miliona euro na realizację projektu pt. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Dzięki dofinansowaniu miasto będzie mogło zrealizować inwestycje, które staną się impulsem do dalszego rozwoju. Fundusze mają zostać przeznaczone na realizację polityki integrującej mieszkańców, wspieranie osób niepełnosprawnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi czy działania związane z ekologią.
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu realizuje „Kampanię ekologiczno-kulturalną. Postawy twórcze wobec zagadnienia ekologii”. Kampania skoncentrowana będzie na kształtowaniu „kultury codzienności”, czyli wykorzystaniu aktywności kulturowej i ekologicznej jako narzędzia rozwoju osobowego, wzmacniania więzi społecznych i integracji społeczności lokalnej. W realizacji projektu przyświeca nam dbałość o środowisko, które jest dobrem wspólnym.

W ramach Kampanii zorganizujemy:
– Cykl „Kulturalna ekologia”
– Cykl „Ekologia łączy pokolenia”
– Cykl „Z nurtem Odry”
– Akcję „Zbuduj hotel dla zapylaczy”
– Akademię Ekologii

Odnośnik do Urzędu Miasta: https://kedzierzynkozle.pl/pl/strona/rozwoj-lokalny-0

Przedsięwzięcie „Kampania ekologiczno-kulturalna. Postawy twórcze wobec zagadnienia ekologii” realizowane jest w ramach PROGRAMU ROZWÓJ LOKALNY, projekt pn.: „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” finansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Przejdź do góry