W NOWYM ROKU SZKOLNYM NOWA OFERTA EDUKACYJNA MBP!

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każda lekcja jest opatrzona konspektem oraz potwierdzeniem udziału dla nauczycieli przybyłych wraz z uczniami.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadząc formy współpracy ze szkołami stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym – zwiększania kompetencji udziału w kulturze oraz promując narodowy program rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Liczymy na Państwa aktywny udział i chęć skorzystania z poniższych propozycji kierunków i tematów lekcji bibliotecznych.

Stała oferta biblioteki obejmuje następujące tematy:

Lekcje biblioteczne dla dzieci, uczniów przedszkoli i szkół podstawowych,

– W stumilowym lesie i … w bibliotece,
– Uczą, bawią i rozwijają zainteresowania, czas na … czasopisma,
– Książka moim przyjacielem,
– Wyrażam swoje emocje podczas zabawy,
– Poznaj świat i książkę – z notatnika młodego podróżnika, pojazdy i nie tylko,
– Wiem, jak powstaje książka,
– Felieton, stopka redakcyjna, kwartalnik, prenumerata, wszystko co istotne o czasopismach, 

Lekcje biblioteczne dla młodzieży, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

– Wyszukiwanie informacji o regionie w bazach danych, książkach i czasopismach.
– Bibliografia regionalna źródłem informacji o mieście,
– Wyszukiwanie informacji o katalogu on – line,
– Czy warto korzystać z bibliotek cyfrowych?,
– Dokumenty życia społecznego w bibliotece.
– Czasopisma ekologiczne źródłem aktualnej wiedzy,
– Wyszukiwanie informacji w książkach i czasopismach,
– Redagowanie bibliografii załącznikowej,
– Wyszukiwanie informacji na określony temat w zbiorach MBP, 

Zajęcia mogą być realizowane także na inne tematy zaproponowane przez nauczyciela (po wcześniejszym umówieniu się z bibliotekarzem).

Zapisy na zajęcia proszę kierować do czytelni MBP, pod tel. 77 482 32 25, czytelnia@mbpkk.pl, działu dziecięcego o_dziec@mbpkk.pl  lub w pozostałych placówkach MBP.