Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”, w ramach którego złożyła wniosek pt. „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć”.

Projekt obejmował modernizację oraz zakup mebli i wyposażenia do Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Sławięcice. Zmiany miały na celu przekształcenie przestarzałego budynku i wnętrz w nowoczesne przestrzenie odpowiadające potrzebom współczesnych użytkowników. Były one spowodowane koniecznością dostosowania pomieszczeń do standardów infrastrukturalnych oraz wymianą wyposażenia. Niezbędne było również wprowadzenie ułatwień w dostępie do oferty Filii nr 8 dla osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. powstał parking dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia są oznakowane kontrastowymi kolorami, a przy drzwiach do pomieszczeń umieszczono tabliczki z kodem Braille’a). Projekt pozwolił na modernizację budynku i przekształcenie bibliotecznych powierzchni użytkowych. W ramach projektu powstały osobne przestrzenie do zadań z seniorami, z dziećmi, sala komputerowa z dostępem do Internetu. Cała przestrzeń biblioteczna posiada także dostęp do sieci wifi.

Koszty ogółem zadania wynoszą 1 237 000,00 zł
Kwota dofinansowania ogółem wynosi 517 000 zł

 

Zadanie „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć” dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. Umowa nr 23/2/2022/NPRCz/IB/IK z dn. 29.06.2022 r.

Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0

Zadaniem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 2.0. będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek publicznych obejmującej zarówno aktualizowane jak i  systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu, umożliwiające użytkownikom bibliotek dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.
W 2023 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 37 500,00

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek  w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0.