Windykacja zbiorów

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zwraca się do wszystkich czytelników z prośbą o terminowy zwrot  wypożyczonych  w bibliotece zbiorów  bez oczekiwania na upomnienie z naszej strony. Jednocześnie informujemy, że w stosunku do dłużników, którzy nie uregulowali lub nie regulują na bieżąco zobowiązań wobec biblioteki,  podejmowane są działania windykacyjne. W celu ich uniknięcia zachęcamy wszystkich mających problemy z regulacją zadłużeń do podjęcia współpracy z biblioteką w celu zawarcia ugody satysfakcjonującej obie strony. Każdy zainteresowany może zwrócić się do dyrektora biblioteki z umotywowaną  i udokumentowaną prośbą  o rozłożenie na raty bądź umorzenie opłaty za przetrzymanie zbiorów. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku jest konieczność zwrotu wszystkich zbiorów, bądź uregulowania ich równowartości.

Przy rozpatrywaniu indywidualnych wniosków dyrektor  biblioteki  kieruje się:

  • Uchwałą  nr III/6/10  Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu umarzania, odraczania i rozkładnia na raty należności pieniężnych Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny,
  • Regulaminem rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie windykowanej wierzytelności.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

Pliki do pobrania:
Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w opłacie za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych
Uchwała nr III/6/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilno-prawny
Wniosek o umorzenie odroczenie spłaty rozłożenie na raty zadłużenia