BIBLIOTEKA NARODOWA

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ”.

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zadaniem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
W 2020 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 28750,00 zł


„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ”.

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zadaniem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
W 2019 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 45445,00 zł


„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ”.

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zadaniem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
W 2018 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 44809,00 zł


„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ”.

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zadaniem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
W 2017 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 43500,00 zł


„Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Program Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Zadaniem Programu jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
W 2016 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 34640,00 zł, za które kupiono:

  • 1671 wol. książek za 30541,23 zł, w tym 787 wol. dla dzieci i młodzieży za 10564,05 zł
  • 179 audiobooków za 4098,77 zł, w tym 48 dla dzieci i młodzieży za 982,95 zł.

„Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Program Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2

Celem Programu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania postaw i nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Jego założeniem jest wypracowanie partnerstwa i modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych w celu zwiększenia poziomu i zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup. Partnerstwo bibliotek publicznych z bibliotekami szkół podstawowych i gimnazjów daje szansę zniwelowania niekorzystnych zjawisk związanych z obserwowanymi w badaniach czytelniczych tendencjami. W ramach priorytetu Biblioteka Narodowa dofinansowuje zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej zgodnie z zapotrzebowaniami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów).
W ramach Programu MBP zakupiła 837 wol. (357 tytułów) nowości wydawniczych za kwotę 11433,98 zł. Z dotacji finansowej Biblioteki Narodowej zakupiono 636 wol. za kwotę 8001,00 zł, a ze środków własnych MBP 201 wol. za 3432,98 zł.
Zgodnie z regulaminem Programu książki do końca roku szkolnego 2014/2015 będą wypożyczane w partnerskich bibliotekach szkolnych, a następnie wrócą do właściwych Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.
W ramach Programu zorganizowano także 2 spotkania autorskie z Agnieszką Frączek oraz konkurs literacki „Niedokończona historia”.

Wykaz książek zakupionych w ramach Projektu

Biblioteki partnerskie:
– Zespół Szkół Miejskich nr 4, ul. Sławięcicka 96
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego, ul. Piastowska 30
– Zespół Szkół Miejskich nr 4, ul. Mieszka 14
– Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły, ul. 1 Maja 3
– Zespół Szkół Miejskich nr 2, ul. Szymanowskiego 19