MKIDN

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego

2017
Projekt Wyposażenie pracowni edukacyjnej dla dzieci i młodzieży – „Port kultury” ma na celu stworzenie nowoczesnej przestrzeni do nauki i zabawy w wyremontowanym pomieszczeniu Oddziału dla dzieci mieszczącym się w budynku głównym MBP, Rynek 3.
Projekt objął zakup zestawów komputerowych, oprogramowania edukacyjnego oraz sprzętów takich jak: tablica interaktywna, pianino cyfrowe, mikroskop cyfrowy, roboty do nauki programowania, tablety graficzne oraz zakup mebli. Sprzęty te służyć będą do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz pracy

indywidualnej.
Projekt Wyposażenie pracowni edukacyjnej dla dzieci i młodzieży – „Port kultury” jest dofinansowany w ramach zadania programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

2016
„Sienkiewiczomania. Z pisarzem pod rękę” to projekt, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
W związku z przypadającymi w roku 2016 ważnymi rocznicami związanymi z naszym wybitnym pisarzem, planujemy organizację różnorodnych wydarzeń w ramach projektu w dwóch odsłonach: wiosennej i jesiennej.
Zaproponowane działania mają nie tylko przekonać dzieci i młodzież do sięgnięcia po lekturę, ale zainspirować je do własnej interpretacji w formie plastycznej, literackiej czy teatralnej, poprzez organizację m.in. warsztatów i konkursów.
Niewątpliwą atrakcją projektu będą spotkania z aktorami grającymi główne role w adaptacjach filmowych powieści Henryka Sienkiewicza oraz z autorami biografii, historykami literatury i krytykami.
Projekt realizowany będzie we współpracy ze szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

2014
Uwaga – czytam!, projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proegram Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytet Promocja czytelnictwa.

2012
Wokół dziecka. Animacja czytelnictwa w Kędzierzynie-Koźlu, projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proegram Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytet Promocja czytelnictwa.
Całkowity koszt realizacji zadania – 48 068 zł. W tym koszty pokryte z uzyskanych środków finansowych MKiDN – 26 818 zł.
Łącznie zorganizowano 109 imprez, w których udział wzięły 3302 osoby.

2011
Z książką na każdy czas, projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z PROGRAMU Wydarzenia artystyczne/ Literatura.
Wysokość środków finansowych 27 800,00 zł. Całkowita wartość projektu 47 346,59 zł.
W ramach zadania zorganizowano 22 imprezy, w których udział wzięło 2157 osób

2010
Wokół biblioteki, projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, dotyczący dofinansowania zadań w ramach Programu „Wydarzenia artystyczne” Priorytetu „Literatura”.
Wysokość środków finansowych – 20 924,40 zł. Całkowita wartość projektu 49 124,40.
W 11 imprezach zorganizowanych w ramach zadania wzięło udział 1100 osób.

2009
4 Pory Książki, projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczący dofinansowania zadań w ramach Programu „Literatura i czytelnictwo” Priorytet „Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego”.
Wysokość środków finansowych – 15.000 zł.
W ramach projektu zorganizowano 35 imprez w których wzięło udział 1.400 osób.

2008-2009
Przyjdź, Zobacz, Zostań. Biblioteka zaprasza, projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczący dofinansowania zadań w ramach Programu „Literatura i czytelnictwo” Priorytet „Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego”.
Wysokość środków finansowych – 25.000,00 zł. Całkowita wartość projektu 58 800 zł.
W zorganizowanych w ramach zadania 224 imprezy, wzięło udział 10.145 osób.

2008
Nie tylko czytamy – Kędzierzyńsko-Kozielskie spotkania z literaturą i sztuką, projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczący dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” Priorytet „Rozwój Sektora Książki i Promocja Czytelnictwa”. Wysokość środków finansowych – 20.200,00 zł. Całkowita wartość projektu 30800 zł.
W zorganizowanych w ramach zadania 57 imprezach, wzięło udział 3.291 osób.

2007
Twórcze Odsłony – w Kręgu Literatury i Sztuki, projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczący dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet „Rozwój Sektora Książki i Promocja Czytelnictwa”.
Wysokość środków finansowych – 10.000,00 zł.
W ramach realizacji projektu zrealizowaliśmy 15 imprez promujących czytelnictwo, w których wzięło udział 1.160 uczestników.

2007
Książki – Dzieci – Biblioteka, projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczący dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet „Rozwój Sektora Książki i Promocja Czytelnictwa”.
Wysokość środków finansowych – 35.000,00 zł.
W ramach realizacji projektu zrealizowaliśmy 79 imprez w których wzięło udział 7.821 uczestników.