INFORMACJE O BIBLIOTECE

Dyrektor MBP
Kieruje całością działań instytucji, sprawuje nadzór nad właściwym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych.

Dział Gromadzenia, Opracowania I Selekcji Zbiorów oraz Instruktażu
Zajmuje się całokształtem prac związanych z gromadzeniem i opracowaniem zbiorów dla MBP i filii bibliotecznych oraz tworzeniem własnych komputerowych baz danych: katalogowych i bibliotecznych.

Dział Promocji
tel. 77 482 37 80 wew. 29
Do zadań działu należy w szczególności:
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji  biblioteczno-bibliograficznej, dokumentowanie życia miasta i powiatu
 • organizowanie i koordynacja działalności z zakresu popularyzacji książki i czytelnictwa dla całej sieci
 • promowanie biblioteki, jej zbiorów i form działalności
 • planowanie i organizacja i nadzór nad procesami informatyzacji MBP
 • organizowanie doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy całej sieci
 • prowadzenie poradnictwa z zakresu zadań działu dla filii bibliotecznych
 • wykonywanie analiz, zestawień i obliczeń statystycznych z działalności bibliotek

Dział Udostępniania i Informacji
Zajmuje się udostępnianiem zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu oraz stosowanie wypożyczeń międzybibliotecznych. Służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców miasta. Prowadzi różnorodne formy pracy z czytelnikiem służące: popularyzacji literatury, kultury i sztuki oraz nauki. Inicjuje i organizuje różne formy działalności zmierzające do rozwoju czytelnictwa, promuje książki, pisarzy i działalność biblioteczną.

W skład działu wchodzą:

Wypożyczalnia dla dorosłych
tel. 77 482 32 25
tel. 77 482 37 80 wew. 27
e-mail: wypozyczalnia@mbpkk.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10:00 – 18:00
wtorek 10:00 – 18:00
środa 08:00 – 16:00
czwartek 10:00 – 18:00
piątek 10:00 – 18:00
sobota 8:00 – 15:00

Posiada i udostępnia księgozbiór liczący ponad 31 000 woluminów. Największą część zbiorów (ok. 51%) stanowi literatura piękna – powieści, opowiadania, utwory poetyckie, dramaty itd. ; ponad 47% to literatura popularnonaukowa. Wypożyczalnia posiada również ok. 1000 książek w języku angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim oraz księgozbiór regionalny liczący prawie 1000 woluminów.

Służy informacją poprzez komputerową bazę danych PROLIB umożliwiającą przeszukiwanie zbiorów w module OPAC wg. następujących opcji: autorów, współautorów, redaktorów, tytułów książek, haseł przedmiotowych, nazwy serii, numeru ISBN, symbolu UKD, sygnatury i numeru inwentarza.
Czytelnikiem biblioteki może zostać każdy, kto przedstawi ważny dokument tożsamości i aktualną kartę biblioteczną. Zasady korzystania ze zbiorów określa regulamin wypożyczalni.

Centrum Informacji i Edukacji
tel. 77 482 32 25
tel. 77 482 37 80 wew. 25
e-mail: centrum@mbpkk.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10:00 – 18:00
wtorek 10:00 – 18:00
środa 08:00 – 16:00
czwartek 10:00 – 18:00
piątek 10:00 – 18:00
sobota 8:00 – 15:00

Posiada:

 • 5900 książek naukowych i popularnonaukowych
 • 876 roczników czasopism oprawnych
 • 107 tytułów czasopism bieżących (polityczno-gospodarcze, społeczno-kulturalne, literackie, poradniki czasopisma specjalne i tematyczne, magazyny ilustrowane, obcojęzyczne, lokalne i bibliotekarskie)
 • wydawnictwa multimedialne
 • dokumenty życia społecznego z terenu miasta

Kartoteki kartkowe :

 • Ziemia kozielska
 • Opolszczyzna
 • materiałów metodycznych do pracy z czytelnikiem
 • zestawień bibliograficznych

 Własne bazy danych :

 • zbiory książkowe biblioteki w systemie PROLIB – KATALOG OPAC
 • kartoteka zagadnieniowa w systemie Sowa 2
 • kartoteka regionalna w systemie Sowa 2
 • kartoteka Dżs-ów w systemie Sowa 2

Prowadzi usługi w zakresie:

 • informacji bibliotecznych, bibliograficznych, faktograficznych
 • wypożyczeń międzybibliotecznych
 • dostępu do Internetu
 • udostępniania wydawnictw multimedialnych i posiadanych baz danych (w tym System Informacji Prawnej LEX ALFA)
 • wykonywania odbitek kserograficznych.

Centrum Informacji i Edukacji zapewnia dostęp do informacji zawartych w zasobach Internetu

Zbiory Centrum Informacji i Edukacji udostępniane są prezencyjnie, tylko na miejscu.

Oddział dla dzieci
tel. 77 482 32 25
tel. 77 482 37 80 wew. 26
e-mail: o_dziec@mbpkk.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 11:00 – 18:00
wtorek 11:00 – 18:00
środa 11:00 – 16:00
czwartek 11:00 – 18:00
piątek 11:00 – 18:00
sobota nieczynne

Posiada i udostępnia księgozbiór liczący ok. 8.800 wol.

 • literatura piękna dla dzieci i młodzież (bajki, powieści, opowiadania, lektury szkolne) stanowi największa grupę ponad 77%
 • literatura popularnonaukowa to 14% księgozbioru
 • zbiory czytelniane, a wśród nich leksykony, słowniki, encyklopedie, informatory, materiały repertuarowe to ponad 700 woluminów.
 • czasopisma bieżące dla dzieci i młodzieży
  • dla najmłodszych: „Gratka Komputerowa”, „Kubuś Puchatek”, „Świerszczyk”,
  • „Victor Junior”, „Mały Artysta”, „Kumpel”, „Witch”
  • dla gimnazjalistów: „Mój pies”, „Victor Gimnazjalista”, „Dziewczyna”, „Magazyn 13”
  • czasopisma o tematyce ekologicznej: „Eko Świat”, „Zielona Liga”, magazyn o podróżach „Voyage”
 • multimedia

katalogi biblioteczne

 • alfabetyczny
 • tytułowy
 • poziomowo-działowy

kartoteki biblioteczne

 • zagadnieniowa
 • osobowa
 • tekstowa o tematyce różnej
 • materiałów metodycznych i repertuarowych

Prowadzi i organizuje:

 • systematyczną pracę z książką
 • lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki
 • imprezy cykliczne.

Oddział dla dzieci oferuje również dzieciom i młodzieży szkolnej dostęp do INTERNETU, a dla stałych internautów specjalne bonifikaty.
Zapis nowego czytelnika dokonuje się na podstawie legitymacji szkolnej i uzyskaniu ważnej karty bibliotecznej.

Pracownia edukacyjna dla Dzieci i Młodzieży
„Port Kultury”
tel. 77 482 32 25
tel. 77 482 37 80 wew. 26
e-mail: port.kultury@mbpkk.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 11:00 – 18:00
wtorek 11:00 – 18:00
środa 11:00 – 16:00
czwartek 11:00 – 18:00
piątek 11:00 – 18:00
sobota nieczynne

Mediateka. Centrum Multimedialno-Internetowe
tel. 77 482 32 25
tel. 77 482 37 80 wew. 30
e-mail:mediateka@mbpkk.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10:00 – 18:00
wtorek 10:00 – 18:00
środa 08:00 – 16:00
czwartek 10:00 – 18:00
piątek 10:00 – 18:00
sobota 8:00 – 15:00

Posiada i udostępnia ok. 5.000 jednostek zbiorów

 • filmy na płytach DVD
 • książkę mówioną na płytach CD
 • programy multimedialne i gry komputerowe
 • bogaty zbiór kaset video o tematyce sensacyjnej, komediowej, obyczajowej, filmy grozy oraz lektury z zakresu szkoły średniej, gimnazjalnej i podstawowej
 • płyty CD z muzyką poważną, rozrywkową, filmową itp.

Z wypożyczalni zbiorów audiowizualnych może korzystać każdy mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla lub najbliższej okolicy posiadający ważny dokument tożsamości i stałe miejsce zamieszkania.