Wyniki konkursu pt. „Co mnie otacza? Czyli, bioróżnorodność mojej okolicy”

Konkurs na pracę plastyczną

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury z dnia 04.05.2022 r.
Konkursu organizowanego w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV”
„Co mnie otacza? Czyli, bioróżnorodność mojej okolicy”
na pracę plastyczną dla dzieci i młodzieży

Konkurs plastyczny pt. „Co mnie otacza? Czyli, bioróżnorodność mojej okolicy” został ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu 05 kwietnia 2022 r. i trwał do 29 kwietnia 2022 r.
Przedmiotem konkursu było wykonanie przez uczestnika wraz z rodzicem lub opiekunem pracy plastycznej zainspirowanej hasłem „Co mnie otacza? Czyli, bioróżnorodność mojej okolicy”.
Odbiorcami konkursu były uczestnicy w wieku od 3 do 19 lat oceniani w trzech grupach wiekowych:
1) dzieci przedszkolne,
2) dzieci ze szkół podstawowych,
3) młodzież ze szkół średnich.
W konkursie oceniono łącznie 91 prac plastycznych.

Laureatów konkursu wyłoniło Jury, w którego skład weszli:
– Przewodnicząca jury: Honorata Czech-Kulla, nauczyciel plastyki
– Katarzyna Weklicz, pedagog,
– Michalina Józefiak-Zdrenka, plastyczka

W grupie 1. Dzieci przedszkolne postanowiono przyznać:
I miejsce otrzymała Magda Kupryś z Publicznego Przedszkola nr 7 w Kędzierzynie-Koźlu
II miejsce otrzymał Aleksander Nagoński z Publicznego Przedszkola nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu
III miejsce otrzymały Nadia Charytanowicz i Kalina Tomanek z Publicznego Przedszkola nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu

W grupie 2. Dzieci ze szkół podstawowych postanowiono przyznać:
I miejsce otrzymała Marta Kupryś z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
II miejsce otrzymała Maja Paszko z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15
III miejsce otrzymała Roksana Sosna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15

W grupie 3. Młodzież ze szkół średnich postanowiono przyznać:
I miejsce otrzymała Assem Zhassulanova z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte
II miejsce otrzymała Wiktoria Semenowicz z Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte
III miejsce otrzymał Julian Machon z Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte

Partnerstwo logo

„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV”
Nr umowy: R P O P.05.01.00-16-0011/19-00