Wyniki Konkursu Literackiego „Barwy mojej małej ojczyzny”

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury z dnia 07.05.2020 r. Konkursu Literackiego „Barwy mojej małej ojczyzny”

Konkurs Literacki „Barwy mojej małej ojczyzny” został ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu 17 marca 2020 r. i trwał do 30 kwietnia 2020 r.
Przedmiotem Konkursu Literackiego były teksty prozatorskie o charakterze literackim dotyczące miasta Kędzierzyn-Koźle.

Odbiorcami Konkursu Literackiego byli mieszkańcy miasta Kędzierzyna-Koźla, którzy ukończyli minimum 15 lat.

Laureatów konkursu wyłoniło Jury, w którego skład weszli:
– Przewodnicząca Jury: Agnieszka Piwowar, kierownik Działu Udostępniania i Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Magdalena Walczyk, bibliotekarz Działu Udostępniania i Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Patrycja Mynarek, pracownik Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W Konkursie Literackim udział wzięły 2 osoby. W tej sytuacji Jury postanowiło nie przyznać pierwszej nagrody z uwagi na małą liczbę zgłoszeń.

Postanowiono przyznać:
II miejsce ex aequo Pani Barbarze Saczko-Bombie za utwór pt. „Inny stan skupienia” oraz Panu Arkadiuszowi Stosur za utwór pt. „Okno na podwórze”.

załączniki:

Protokół z posiedzenia Jury z dnia 07.05.2020 r. Konkursu Literackiego „Barwy mojej małej ojczyzny”

""