Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

2️2 marca obchodzić będziemy – Światowy Dzień Wody. Święto  ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją        z 1992 roku, w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie dla naszej planety niesie ze sobą spadek    jej zasobów.
Serdecznie zapraszamy dzieci na zajęcia badawczo – plastyczne, które odbędą się 22.03.2022 r. o godzinie 15.30 w Filii nr 10, ul. Krasickiego 1. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 77/4829052.
Wydarzenie dofinansowano ze środków budżetu miasta Kędzierzyna-Koźla przeznaczonych na edukację ekologiczną w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”.