Spotkanie z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na spotkanie autorskie z  prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją poświęcone książce "Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych" Tom XVII w dniu 10 grudnia 2021 r., o godz. 17.00 MBP, Rynek 3.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na spotkanie autorskie z  prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją poświęcone książce „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych” Tom XVII w dniu 10 grudnia 2021 r., o godz. 17.00 MBP, Rynek 3.

Profesor Stanisław Sławomir Nicieja – Opublikował ponad 30 książek, ok. 1000 artykułów naukowych, publicystycznych i popularyzujących historię, recenzji oraz kilkadziesiąt biogramów i artykułów biograficznych (m.in. Edwarda Raczyńskiego, Karola Zbyszewskiego, Marii Danilewicz-Zielińskiej, prymasa Augusta Hlonda, Adama Kossowskiego – rzeźbiarza i malarza).

„Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych” Tom XVII – Kamieniec Podolski – Chocim – Okopy Świętej Trójcy – Jazłowiec – Trembowla

W XVII tomie „Kresowej Atlantydy” autor koncentruję swą uwagę na twierdzach kresowych, które broniły granic Rzeczypospolitej Obojga Narodów przed inwazją Turków i Tatarów. Potężne mury tych fortec oraz obecność stacjonujących tam załóg wojskowych dawały okolicznej ludności poczucie bezpieczeństwa w czasach jakże częstych inwazji i wojen. I choć od wielu pokoleń te twierdze są poza granicami państwa polskiego, to weszły do polskiej legendy narodowej oraz literatury pięknej, a ich nazwy: Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Jazłowiec i Trembowla są ciągle obecne w polskim dyskursie historycznym i myśleniu o przeszłości narodu. Tom ten jak zawsze jest bogato ilustrowany, a w tekście  czytelnik znajdzie ponad 1000 postaci.

Źródło: https://stanislawnicieja.pl/