Spotkanie autorskie z Filipem Springerem

22 maja o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie autorskie z Filipem Springerem !!! Porozmawiamy o książce "Mein Gott, jak pięknie". "Przemierzając rowerem tereny wschodnich prowincji Prus nazwanych później Ziemiami Odzyskanymi, autor podąża śladami ludzi, którzy – ogarnięci wizją postępu – włączyli się w rewolucję przemysłową, stopniowo przekształcając otaczający ich świat. Część tej historii rozgrywa się nad Odrą – pierwszą uregulowaną wielką rzeką w Europie;" Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Rynek 3 Serdecznie zapraszamy !!! Dofinansowano ze środków budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych na edukację ekologiczną w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”

22 maja o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie autorskie z Filipem Springerem !!!

Porozmawiamy o książce „Mein Gott, jak pięknie”.

„Przemierzając rowerem tereny wschodnich prowincji Prus nazwanych później Ziemiami Odzyskanymi, autor podąża śladami ludzi, którzy – ogarnięci wizją postępu – włączyli się w rewolucję przemysłową, stopniowo przekształcając otaczający ich świat. Część tej historii rozgrywa się nad Odrą – pierwszą uregulowaną wielką rzeką w Europie;”

Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Rynek 3

Serdecznie zapraszamy !!!

Dofinansowano ze środków budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych na edukację ekologiczną w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”