Protokół z zebrania Jury konkursu pt. „100. Rocznica Przyłączenia Części Górnego Śląska Do Polski”

Konkurs na komiks historyczny „100. Rocznica Przyłączenia Części Górnego Śląska Do Polski”. Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu mają przyjemność ogłosić konkurs dla młodzieży na komiks historyczny „100. Rocznica Przyłączenia Części Górnego Śląska Do Polski”. Konkurs organizowany jest w ramach Tygodnia Patriotycznego, którego pomysłodawcą jest Muzeum Ziemi Kozielskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich w wieku 13-19 lat. Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne o charakterze historyczno-plastycznym dotyczące przyłączenia część Górnego Śląska do Polski w 1922 roku. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych w okresie przyłączania część Górnego Śląska do Polski. W komiksie należy ukazać rzeczywiste wydarzenia w których brali udział realni bohaterowie. Praca Konkursowa (komiks) powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 1, a maksymalnie 3 plansz formatu A3 (29,7×42 cm). Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie z ponumerowanymi stronami. Technika wykonania jest dowolna. Może to być rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, technika mieszana i inne. Nagroda główna: Tablet APPLE iPad 10.2″ 9 gen. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz nadesłania prac do 02.11.2022 r. Głównym Sponsorem i Honorowym Mecenasem wydarzenia jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Protokół z zebrania Jury konkursu pt. „100. Rocznica Przyłączenia Części Górnego Śląska Do Polski.”

organizowanego w ramach Tygodnia Patriotycznego

z dnia 03.11.2022 r.

Konkurs historyczno-plastyczny został ogłoszony przez Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 04 października 2022 r. i trwał do 02 listopada. Przedmiotem Konkursu były prace plastyczne o charakterze historyczno-plastycznym dotyczące 100. Rocznicy Przyłączenia Części Górnego Śląska Do Polski. Odbiorcami Konkursu była młodzież w wieku od 13 do 19 lat.

W Konkursie oceniono 4 prace. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat 100. Rocznicy Przyłączenia Części Górnego Śląska Do Polski, kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego, historycznego i regionalnego oraz kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez wykorzystanie współczesnych środków artystycznego wyrazu, do których należy komiks.

Głównym Sponsorem i Honorowym Mecenasem „Tygodnia Patriotycznego” jest Grupa Azoty ZAK S.A.

Laureatów wyłoniło jury w którego skład weszły: Patrycja Mynarek Kierownik Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, oraz Aleksandra Gałka Kierownik Działu Gromadzenia i Udostępniania Muzealiów – Kustosz w Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Izabela Heder-Filandt starszy bibliotekarz pracownik działu promocji.

Postanowiono przyznać:

Nagrodę główną Tablet APPLE iPad 10.2″ 9 gen. 64GB Wi-Fi:

Krzysztofowi Hałabale z Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

W związku z wysokim walorem artystycznym pracy Jury postanowiło przyznać wyróżnienie Zofii Ryży za wykonanie pracy pt. Ulotka. Wyróżnienie w formie vouchera zostaje przyznane dla całej klasy 1 ż Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu na zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Jury:

Patrycja Mynarek

Aleksandra Gałka

Izabela Heder-Filandt