Program stypendialny „Wspieramy najlepszych IV”

Program stypendialny „Wspieramy najlepszych IV”

Już od 13 do 24 września br. będzie można składać wnioski do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych IV” na rok szkolny 2021/2022. To stypendia dla uczniów dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie ze średnią ocen z ubiegłego roku szkolnego nie niższą niż 4,9 oraz ze średnią nie niższa niż 4,7 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Szczegóły, regulamin i wniosek znajdziecie na stronie https://www.opolskie.pl/region/nauka-i-edukacja/wspieramy-najlepszych-iv/