Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”, w ramach którego złożyła wniosek pt. „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć”.

Projekt obejmuje modernizację oraz zakup mebli i wyposażenia do Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Sławięcice. Zmiany mają na celu przekształcenie przestarzałego budynku i wnętrz w nowoczesne przestrzenie odpowiadające potrzebom współczesnych użytkowników. Są one spowodowane koniecznością dostosowania pomieszczeń do standardów infrastrukturalnych oraz wymianą wyposażenia. Niezbędne jest również wprowadzenie ułatwień w dostępie do oferty Filii nr 8 dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt pozwoli na modernizację budynku i przekształcenie bibliotecznych powierzchni użytkowych.

Koszty ogółem zadania wynoszą 797 000 zł
Kwota dofinansowania ogółem wynosi 517 000 zł

Zadanie „Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć” dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”.

Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0