Posiedzenie komisji konkursowej XXVII edycji Krajobrazów Słowa

Opublikowano: 04.02.2020

Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej Krajobrazów Słowa w składzie: Marta Fox – przewodnicząca Jury i Karol Maliszewski odbędzie się 13 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3. Tego samego dnia na stronie internetowej biblioteki zostanie opublikowany protokół pokonkursowy.