Posiedzenie Jury konkursu Krajobrazy Słowa

Krajobrazy Słowa 2020

Informujemy, że posiedzenie Jury konkursu Krajobrazy Słowa w składzie: Marta Fox – przewodnicząca i Karol Maliszewski odbędzie się 4 lutego o godz. 11.00. Wyniki konkursu zostaną opublikowane niezwłocznie po zakończeniu obrad komisji na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu biblioteki na portalu Facebook.