Nasz świat do generalnego remontu – prezentacja prof. dr hab. Piotr Skubały

Klub Tygodnika Powszechnego w Kędzierzynie-Koźlu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zapraszają na prezentację prof. dr hab. Piotr Skubały pt. „Nasz świat do generalnego remontu”.

Świat stanął w obliczu planetarnego kryzysu środowiskowego. Zostały przekroczone granice planetarne. Mimo wysiłków wielu osób w zastraszającym tempie postępuje wymieranie gatunków, wciąż rosną emisje gazów cieplarnianych. Czy zdajemy sobie sprawę z tego co naprawdę oznacza nieodwracalna i postępująca utrata bioróżnorodności i destabilizacja klimatu? Czy nastąpi fundamentalna zmiana relacji człowieka do Ziemi? Czy podejmiemy zdecydowane i radykalne kroki zmieniające dotychczasowe funkcjonowanie naszego świata?

Prof. dr hab. Piotr Skubała – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, działacz na rzecz ochrony przyrody; „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska, stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.