Mikołaj Kopernik i jego planety – zajęcia literacko-plastyczne

19 lutego 2023 roku upływa 550 lat od urodzin Mikołaja Kopernika, wybitnego astronoma i twórcy teorii heliocentrycznej. Mikołaj Kopernik to polski prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz i niższy duchowny katolicki, doktor prawa kanonicznego, zajmujący się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią. Bywa też nazywany fizykiem i filozofem. Jednak Kopernik jest najbardziej znany jako astronom – twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego. Włączając się w obchody Roku Mikołaja Kopernika Miejska Biblioteka Publiczna w dniu 22.02.2023 r., o godz. 15:00 zaprasza do Oddziału dla dzieci (ul. Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle) na zajęcia literacko-plastyczne poświęcone astronomowi. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy pod nr tel. 77 482 37 80 wew. 26

19 lutego 2023 roku upływa 550 lat od urodzin Mikołaja Kopernika, wybitnego astronoma i twórcy teorii heliocentrycznej.
Mikołaj Kopernik to polski prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz i niższy duchowny katolicki, doktor prawa kanonicznego, zajmujący się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią. Bywa też nazywany fizykiem i filozofem. Jednak Kopernik jest najbardziej znany jako astronom – twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego.

Włączając się w obchody Roku Mikołaja Kopernika Miejska Biblioteka Publiczna w dniu 22.02.2023 r., o godz. 15:00 zaprasza do Oddziału dla dzieci (ul. Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle) na zajęcia literacko-plastyczne poświęcone astronomowi.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy pod nr tel. 77 482 37 80 wew. 26