KREATYWNA 10

Zaprasza na zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych.

Warsztaty odbędą się w Filii nr 10 w Kłodnicy.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 77 482 90 52.

Z A P R A S Z A M Y !