Konkurs plastyczny pt. „Co mnie otacza? Czyli, bioróżnorodność mojej okolicy”

Konkurs na pracę plastyczną

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Co mnie otacza? Czyli, bioróżnorodność mojej okolicy”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko wraz z rodzicem lub opiekunem pracy plastycznej zainspirowanej hasłem „Co mnie otacza? Czyli, bioróżnorodność mojej okolicy”.

Prace należy wykonać w dowolnej technice plastycznej płaskiej, format wyłącznie A4 lub A3 z wykorzystaniem materiałów naturalnych i pochodzących z recyklingu.

Konkurs trwać będzie od 05 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora w dniu 06 maja 2022 r.

Uczestnicy są podzieleni na 3 grupy wiekowe:

  1. dzieci przedszkolne,
  2. dzieci ze szkół podstawowych,
  3. młodzież ze szkół średnich.

Laureaci otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu
Karta zgłoszeniowa do konkursu plastycznego
Partnerstwo logo

„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV”
Nr umowy: R P O P.05.01.00-16-0011/19-00