Konkurs plastyczny pt. „Nasza Ziemia – nasz skarb”

Konkurs plastyczny pt. „Nasza Ziemia – nasz skarb”

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury z dnia 07.05.2021 r.

Konkursu pt. „Nasza Ziemia – nasz skarb”
na pracę plastyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym

Konkurs plastyczny pt. „Nasza Ziemia – nasz skarb” został ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu 18 marca 2021 r. i trwał do 30 kwietnia 2021 r.
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w ramach Dnia Ziemi przez dzieci w wieku przedszkolnym zainspirowanej hasłem „Nasza Ziemia – nasz skarb”.
Odbiorcami konkursu były dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W konkursie oceniono 42 prace plastyczne.

Laureatów konkursu wyłoniło Jury, w którego skład weszli:
– Przewodnicząca jury: Agnieszka Piwowar, kierownik Działu Udostępniania i Informacji,
– Natalia Laska, pracownik Oddziału dla młodzieży,
– Patrycja Mynarek, pracownik Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Postanowiono przyznać:
I miejsce otrzymał Alan Brewka z Publicznego Przedszkola nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu
II miejsce otrzymała Zofia Stanek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu
III miejsce otrzymała Jagoda Ślusarczyk-Flakowska z Publicznego Przedszkola nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu

Wyróżnienie otrzymują:
– Anastazja Brodacka
– Helena Dastig
– Miłosz Dastig
– Lena Grosiak z Publicznego Przedszkola nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu
– Oliwia Nowak
– Alicja Rodzik z Publicznego Przedszkola nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu
– Zuzanna Szubert i Agata Głogowska z Publicznego Przedszkola nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu
– Aleksandra Wołkowiecka

Jury:
Agnieszka Piwowar
Natalia Laska
Patrycja Mynarek