Konkurs Najpiękniejszej Wymowy Języka Ojczystego 2020

21 lutego obchodzimy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu już po raz szósty zachęcamy do udziału w Konkursie Najpiękniejszej Wymowy Języka Ojczystego.
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, które ukończyły 6 lat oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W konkursie nie będziemy oceniać recytacji i interpretacji tekstu, lecz dbałość o staranną i poprawną wymowę. Dobór tekstu jest dowolny, lecz musi to być polska literatura dla dzieci lub młodzieży – wiersz lub fragment prozy. Stopień trudności tekstu będzie brany pod uwagę przy ocenie. Tekstu nie trzeba się uczyć na pamięć – można go również przeczytać.
Przesłuchania wystąpień dzieci i ocena jury odbędzie się 26 lutego 2020 r. w godz. 9.00-14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Rynek 3 (II piętro). Wyniki konkursu podamy na stronie internetowej biblioteki www.mbpkk.pl w dn. 27 lutego. Nagrody zostaną wręczone laureatom 11 marca o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Rynek 3.
Poniżej do pobrania Regulamin konkursu wraz z załącznikami. Wypełniony i przeskanowany Załącznik nr 1 należy przesłać na adres mailowy promocja@mbpkk.pl lub dostarczyć do dowolnej placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu do dnia 4 lutego 2020 r. Załącznik nr 2 można przesłać skanem lub dostarczyć do biblioteki w dniu przeprowadzenia konkursu.

 

pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu Najpiękniejszej Wymowy Języka Ojczystego ""
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy ""
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyja ""