Konkurs fotograficzny ph. "Moja droga"

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa ph. Moja droga. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych. Nie ma ograniczeń wiekowych oraz dotyczących miejsca zamieszkania uczestnika.
Przedmiotem konkursu są fotografie wpisujące się w hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa: Moja droga. Muszą to być zdjęcia dotyczące codziennych widoków, jakie możemy oglądać w najbliższym otoczeniu, przedstawiające wytwory kultury materialnej – to, co wytworzył człowiek, a więc nie może być to sama przyroda. Wliczamy tu fotografię architektury, fotografię uliczną (bez wizerunku osób), fotografię zabytków techniki, infrastruktury. Z konkursu wyłączona jest fotografia portretowa, studyjna i przyrodnicza.
Miejsce wykonania fotografii – powiat kędzierzyńsko-kozielski.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA (Załącznik nr 1) i przesłanie jej skanu na adres promocja@mbpkk.pl.

Szczegóły w Regulaminie.

pliki do pobrania:
Regulamin konkursu fotograficznego ph. "Moja droga" ""
Karta zgłoszenia udziału w konkursie fotograficznym ph. "Moja droga" ""