Kiedy nastąpi ponowne otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej?

Miejska Biblioteka Puibliczna Budynek

Uwaga

Biblioteka pozostaje nieczynna.

Szanowni Czytelnicy,

informujemy, iż zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2020 r. instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Wszelkie wiadomości dotyczące daty otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu będą na bieżąco podawane do informacji publicznej.