Kampania społeczna „Ratuj bo możesz”

logo Kampania społeczna "Ratuj bo możesz"

Gmina Kędzierzyn-Koźle, w ramach kampanii społecznej „Ratuj, bo możesz” rozpoczęła akcję wyposażania swoich obiektów w defibrylatory AED. W pierwszym etapie inicjatywy sprzęt umieszczony zostanie w 11 lokalizacjach. Nowe defibrylatory powiększą liczbę już dostępnego w mieście sprzętu.

Montaż sprzętu to pierwszy konkretny i ważny krok zaplanowanej akcji, w następnej kolejności zorganizowane zostaną spotkania i szkolenia dla mieszkańców, w tym podopiecznych np. domów dziennego pobytu z zasad udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatorów.

Kampania ma również charakter edukacyjny. Towarzyszą jej bilbordy w przestrzeni publicznej, spot promocyjny oraz materiały publikowane w lokalnych i regionalnych mediach.

Więcej informacji na temat kampanii społecznej “Ratuj bo możesz” na stronie: www.ratujbomozesz.kedzierzynkozle.pl

mapa defibrylatorów