Dni Literatury Dla Dzieci i Młodzieży – spotkanie autorskie z Małgorzatą Piekarską

Dni Literatury dla dzieci i młodzieży

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na cykl Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży.

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Małgorzatą Karoliną Piekarską pt. „Jak stworzyć drzewo genealogiczne – czyli o poszukiwaniu przodków”.

Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w MBP, Rynek 3.

Opis przebiegu spotkania:

Jak tworzyć drzewo genealogiczne?
Jak i gdzie szukać przodków.
Jak szukać w internecie?
Czego szukać?
Z jakich dokumentów korzystać?
Co dają takie poszukiwania?

Do rozmów i opowieści przygotowane są prezentacje multimedialne.

Mogę przygotować na specjalne zamówienie spotkanie pod dany region z informacjami gdzie w danym regionie szukać przodków.

Rozmawia o historii, genealogii i tym, jak badania nad genealogią i historią własnej rodziny pomagają każdemu, kto się tym zajmuje odkryć Polskę dla siebie, a także o tym, że to my i nasi bliscy tworzymy historię.
Wśród przodków pisarki są osoby związane z Wielkopolską. W Turku urodził się jeden z jej przodków – Józef Faustyn Gorczycki, który był m.in. dziennikarzem prasy lokalnej. W Kaliszu mieszkał m.in. Leon Nieszkowski jeden z prezydentów miasta leżący na miejscowym cmentarzu kalwińskim. Tu siostra jej praprababci Jadwiga z Gorczyckich Tyblewska przeżyła początek I wojny światowej. Jej wstrząsający pamiętnik to podroż do Kalisza sprzed stu lat.
Przodkowie Piekarskiej mieszkali też w dzisiejszym województwie łódzkim. W Okolicach Piotrkowa trybunalskiego w miejscowości Kącik przyszła na świat jej cztery razy prababka. W samym Piotrkowie zmarł prapradziadek Bronisław Ruszczykowski, który spoczywa na miejscowym cmentarzu.
Przodkowie Piekarskiej związani byli też ze Śląskiem. Jej prapradziadek Bronisław Ruszczykowski, który był lekarzem, praktykował w Żarkach gdzie napisał swoją pracę naukową opublikowaną w roczniku lekarskim. Jeden z krewnych Ignacy Tyblewski był inżynierem w kopalni w Czeladzi. Praprababka Stanisława Anna Sabina z Gorczyckich Ruszczykowska spoczywa na cmentarzu w Koniecpolu, bo tu krewni jej męża – Bellonowie mieli aptekę w rynku.
Najsilniejsze są związki pisarki z Mazowszem. Sporo w swoich badaniach poświęciła Warszawie, a nawet nakręciła film dokumentalny „100 lat w Warszawie” pokazując na przykładzie życia swojego prapradziadka Michała Piekarskiego, jak zmieniło się miasto. Ale jej przodkowie to także inne mazowieckie miejscowości, z których najważniejszą jest Pułtusk. Tu urodził się jej prapradziadek Bronisław Ruszczykowski – świadek upadku słynnego meteorytu, potomek rodu Bellonów, których zabytkowy nagrobek jest na miejscowym cmentarzu.
Za swoją druga Ojczyznę uważa Zamojszczyznę, bo stamtąd, ze Zwierzyńca nad Wieprzem pochodzi rodzina jej matki. Na dodatek warszawska rodzina jej Ojca w czasie okupacji adoptowała dziecko z wysiedlonej Zamojszczyzny. W 2017 roku nakładem wydawnictwa Trzecia Strona ukazała się książka na ten temat zatytułowana „Syn dwóch matek” napisana do spółki ze zmarłym przed 17 laty Ojcem.
W 2022 roku nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia ukaże się książka „Drzewo Maurycego” przeznaczona dla młodszych nastolatków (11-13) – pierwsza powieść genealogiczna, zawierająca oprócz historii dla dzieci także praktyczne porady genealogiczne. Autorka wykorzystała w niej nie tylko swoja wiedze genealogiczną o własnych przodkach, ale też dokumenty z prywatnego archiwum. Wszystko po to, by na żywych przykładach pokazać młodym czytelnikom jak ciekawych odkryć może dokonać genealog.