Protokół z zebrania Jury konkursu pt. „Polska Niepodległość Odrodzona! 1918”.

konkursu pt. Polska Niepodległość Odrodzona! 1918

Protokół z zebrania Jury konkursu pt. „Polska Niepodległość Odrodzona! 1918”.
organizowanego w ramach Tygodnia Patriotycznego
z dnia 04.11.2021 r.

Konkurs historyczno-plastyczny został ogłoszony przez Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 11 października 2021 r. i trwał do 30 października 2021 r. Przedmiotem Konkursu były prace plastyczne o charakterze historyczno-plastycznym dotyczące odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku. Odbiorcami Konkursu była młodzież w wieku od 13 do 19 lat.
W Konkursie oceniono 12 prac. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez aktywizację artystyczną i historyczną mieszkańców regionu, utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków walczących o Niepodległość, kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego, historycznego i regionalnego oraz kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez wykorzystanie współczesnych środków artystycznego wyrazu, do których należy komiks.
Głównym Sponsorem i Honorowym Mecenasem „Tygodnia Patriotycznego” jest Grupa Azoty ZAK S.A.
Laureatów wyłoniło jury w którego skład weszły: Patrycja Mynarek Kierownik Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, oraz Aleksandra Gałka p.o. Kierownik Działu Gromadzenia i Udostępniania Muzealiów – adiunkt muzealny w Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
Postanowiono przyznać:
Nagrodę główną Tablet APPLE iPad 10.2″ 9 gen. 64GB Wi-Fi:
Marta Stasiak z Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu za komiks pt. „Jak znany kompozytor przyczynił się do wybuchu Powstania Wielkopolskiego”
Jury postanowiło przyznać wyróżnienie w formie vouchera na zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu:
Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
Szkoła Podstawowa nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu
Decyzja przyznania nagród pozaregulaminowych została podjęta w wyniku docenienia wysokiej liczby zgłoszeń ze wspomnianych szkół.

 

pliki do pobrania:
Protokół konkursu na komiks historyczny „Polska Niepodległość Odrodzona! 1918”