ekoWAKACJE W BIBLIOTECE

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych, warsztatach literackich, plastycznych i ruchowych, które będą się odbywać w wakacje w naszych bibliotekach. Szczegółowy plan na plakatach.

 

MBP Studnia Port Kultury Filia nr 5
"MBP"
wersja PDF
"Oddziałwersja PDF
"Portwersja PDF
"F5"wersja PDF
Filia nr 1 Filia nr 4 Filia nr 8 Filia nr 10
"Filiawersja PDF
"Filiawersja PDF
"Filiawersja PDF
"Filliawersja PDF
Filia nr 11 Filia nr 13
"Filiawersja PDF
"Filiawersja PDF

 

pliki do pobrania:
Ankieta o stanie zdrowia – Załącznik nr 1 ""
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych ""
Klauzula informacyjna oraz zgoda na publikację wizerunku dziecka  ""