Konkurs „Opolska Mama Ma Moc” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego

plakat-Konkurs „Opolska Mama Ma Moc” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego   do 28 września

Organizatorem konkursu „Opolska mama ma moc” jest Zarząd Województwa Opolskiego, a koordynatorem Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego.

Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:

  1. PLAKAT
  2. MAPA: dwie podkategorie wiekowe
  3. WIERSZ
  4. OPOWIADANIE

Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać za pomocą wypełnionej „Karty zgłoszenia uczestnika”, stanowiącej załącznik do regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2018 r. (decyduje data wpływu).

 

 

Organizatorem konkursu „Opolska mama ma moc” jest Zarząd Województwa Opolskiego, a koordynatorem Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego.

Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:

  1. PLAKAT
  2. MAPA: dwie podkategorie wiekowe
  3. WIERSZ
  4. OPOWIADANIE

Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać za pomocą wypełnionej „Karty zgłoszenia uczestnika”, stanowiącej załącznik do regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2018 r. (decyduje data wpływu).

 Szczegóły:

 http://bip.opolskie.pl/2018/08/oglaszamy-konkurs-opolska-mama-ma-moc-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-terenu-wojewodztwa-opolskiego/
 


  inne Komunikaty

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing