Historia biblioteki

"Biblioteka działa na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla, a siedzibę ma w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3. 
Organizatorem biblioteki jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla" (wyciąg ze statutu)
Biblioteka jest centralną placówką miejskiej sieci bibliotek publicznych. Zapewnia pełną obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie miejskiej sieci bibliotecznej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu powstała na początku 1948 roku. Wcześniej na terenie Koźla działała Powiatowa Biblioteka Publiczna ( od 1946 roku), przy której od 1947 roku funkcjonowała wypożyczalnia miejska. Stała się zalążkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koźlu, uruchomionej 29 marca 1948 roku w lokalu przy ulicy Piastowskiej. W pierwszym roku działalności biblioteka liczyła 725 woluminów, z których korzystało 108 czytelników.

W roku 1955 nastąpiło połączenie obu placówek i powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, która sprawowała opiekę instruktażową nad bibliotekami w powiecie kozielskim i prowadziła działalność w mieście. Od 23 września 1969 roku biblioteka funkcjonuje w obecnym budynku, który został wyremontowany i zaadaptowany specjalnie dla jej potrzeb. Po zmianach w podziale administracyjnym kraju, dokonanym w 1975 roku działalność biblioteki ograniczono do obszaru utworzonego w październiku 1975 roku Kędzierzyna-Koźla, a biblioteka przemianowana została na Miejską Bibliotekę Publiczną z podległymi jej filiami.

Obecnie na terenie miasta działa 8 placówek bibliotecznych (wraz z MBP), w których zgromadzono ponad 170 726 jednostek zbiorów. Korzysta z nich ponad  130 915 użytkowników wypożyczających ponad 364.605 książek, czasopism, taśm magnetofonowych, kaset wideofonicznych oraz płyt DVD.

Oprócz działalności w zakresie udostępniania i informacji biblioteka organizuje wiele imprez i akcji promujących książkę i bibliotekę. Do stałych form należą: konkurs literacki "Krajobrazy słowa" i "Małe krajobrazy słowa", cykl imprez dla dzieci i młodzieży pn. "Dni literatury dla dzieci i młodzieży", "Zielona biblioteka"

 

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing