Spotkanie autorskie z Sędzią Józefem Musiołem

plakat-Spotkanie autorskie z Sędzią Józefem Musiołem   10 października 2014, godz. 17.00    Filia nr 5 (Damrota 32)

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Sędzią Józefem Musiołem.

Józef Musioł - prawnik, pisarz, historyk, publicysta i działacz społeczny. Absolwent Wydziału Prawa UJ. Doktoryzował się u prof. Jana Baszkiewicza. Przeszedł całą drogę zawodową sędziego, od aplikanta sądowego do sędziego Sądu Najwyższego. Mieszka i pracuje w Warszawie, ale urodził się na Śląsku i jest z nim najsilniej związany. Jest postacią nietuzinkową, pasję prawnika łączy z działalnością społeczną na rzecz kultury i pracą twórczą. Jako młody sędzia prowadził przesłuchania ofiar hitlerowskich eksperymentów pseudomedycznych. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku w swojej działalności zawodowej i społeczno-politycznej (SD) walczył o wprowadzenie w Polsce instytucji demokratycznego państwa prawa - Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich i o przywrócenie stanowiska Prezydenta RP, a także systemowych gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Był też dyrektorem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej, łącząc tę funkcję ze stanowiskiem podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie.

Działalność pisarska Józefa Musioła to przede wszystkim publicystyka, głównie historyczna, i literatura faktu. Jest autorem przeszło 20 książek, z których najważniejsze to: Od Wallenroda do Kordiana. Dramatyczne Ślązaków wybory, Człowiek i zbrodnia, Chachary. Sceny sądowe w Stalinogrodzie i Dramat zaklęty w listach. W swojej twórczości przywrócił pamięci życiorysy wielu zapomnianych bohaterów nie tylko II wojny światowej oraz nieznane fakty historyczne. Ramiona Wagi to pierwsza tego autora sui generis powieść faktu. Losy głównego bohatera w zmieniających się warunkach historyczno-politycznych i prawnych są kanwą uniwersalnej refleksji nad wyzwaniem, przed jakim staje człowiek wykonujący zawód sędziego.

Podczas spotkania będzie można zakupić książkę Ramiona Wagi Józefa Musioła.  inne Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing