Windykacja zbiorów

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zwraca się do wszystkich czytelników z prośbą o terminowy zwrot  wypożyczonych  w bibliotece zbiorów  bez oczekiwania na upomnienie z naszej strony. Jednocześnie informujemy, że w stosunku do dłużników, którzy nie uregulowali lub nie regulują na bieżąco zobowiązań wobec biblioteki,  podejmowane są działania windykacyjne. W celu ich uniknięcia zachęcamy wszystkich mających problemy z regulacją zadłużeń do podjęcia współpracy z biblioteką w celu zawarcia ugody satysfakcjonującej obie strony. Każdy zainteresowany może zwrócić się do dyrektora biblioteki z umotywowaną  i udokumentowaną prośbą  o rozłożenie na raty bądź umorzenie opłaty za przetrzymanie zbiorów. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku jest konieczność zwrotu wszystkich zbiorów, bądź uregulowania ich równowartości.

Przy rozpatrywaniu indywidualnych wniosków dyrektor  biblioteki  kieruje się:
  • Uchwałą  nr III/6/10  Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu umarzania, odraczania i rozkładnia na raty należności pieniężnych Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny,
  • Regulaminem rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie windykowanej wierzytelności.


Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Helena Bulanda
 

Załączniki:PDFDOC
Regulamin rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie windykowanej wierzytelności.
pdf_ikona  
Uchwała Nr III/6/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilno-prawny.
pdf_ikona  
Wniosek o umorzenie odroczenie spłaty rozłożenie na raty zadłużenia pdf_ikona doc_ikona

Biblioteka Cyfrowa

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing