Regulamin

Zapraszamy do udziału w XXIII edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego Krajobrazy Słowa. 
Konkurs trwa do 31 grudnia 2015 r.  

Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.  

 

REGULAMIN

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu 
oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłaszają 
XXIII otwarty konkurs literacki 
pod hasłem „Krajobrazy Słowa”

 

I   Przedmiotem konkursu jest:

-         poezja o dowolnej tematyce
-         proza  o dowolnej tematyce.

II   Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia.

2. Prosimy o przesłanie prac nigdzie nie publikowanych, ani nie nagradzanych na innych konkursach, o następującej objętości:

-         zestaw wierszy o tematyce dowolnej złożony z pięciu tekstów,
-         proza do 15 stron wydruku komputerowego (format A4, czcionka 12, interlinia 1,5).

3. Prace konkursowe (w 4 egzemplarzach) zaopatrzone w godło wraz z zaklejoną kopertą zawierającą: powtórzone godło, imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny oraz krótką notkę biograficzną należy przesłać do 31 grudnia 2015 roku na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
Rynek 3 
47-200 Kędzierzyn-Koźle.

4. Jeden autor zobowiązany jest do występowania pod jednym godłem, nawet w przypadku, gdy wysyła prace w obu kategoriach.

5. Prosimy o dostarczenie tekstów również na płytach CD lub pocztą elektroniczną na adres: krajobrazyslowa@mbpkk.pl.

III   Nagrody:

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2016 roku.

3. Wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2016 roku.

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

5. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym.

6. Organizatorzy nie przesyłają nagród pieniężnych, przyznaną nagrodę lub wyróżnienie należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu.

 IV   Postanowienia ogólne:

1. Nie będą podlegać ocenie Jury prace laureatów nagród głównych w latach 2010-2015 (Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla).

2. Laureaci zostaną powiadomieni korespondencyjnie oraz zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród.

3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć finalistów konkursu, a także do prezentacji i publikacji nagrodzonych utworów.

4. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, nie publikowany i nie nagradzany na innych konkursach, ponadto jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach promocyjnych konkursu.

5. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

6. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 Sekretariat konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna

Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 37 80 wew. 29
e-mail: promocja@mbpkk.pl

Biblioteka Cyfrowa

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing

Fun English - Efektywna nauka języka angielskiego dla najmłodszychKonkurs na czytelnika roku 2016