Projekty

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu każdego roku stara się o dofinansowanie projektów związanych z działalnością edukacyjną, animującą czytelnictwo, kulturotwórczą, na którą otrzymujemy granty z różnych źródeł finansowania. Do najważniejszych należą:

Otrzymaliśmy również możliwość bezpłatnego udostępniania czytelnikom platform do nauki:

FunEnglish.pl - angielski dla dzieci w wieku 6-12 lat

Angielski 123 - angielski dla młodzieży i dorosłych

Nasi czytelnicy mogą również korzystać z bezpłatnego dostępu do czytelni cyfrowej dostępnej w ramach Konsorcjum Bibliotek Cyfrowych - Ibuk.

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing