Port Kultury - pracownia edukacyjna dla dzieci i młodzieży

plakat-Port Kultury - pracownia edukacyjna dla dzieci i młodzieży

Wyposażenie pracowni edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt objął zakup zestawów komputerowych, oprogramowania edukacyjnego oraz sprzętów takich
jak: tablica interaktywna, pianino cyfrowe, mikroskop cyfrowy, roboty do nauki programowania, tablety graficzne oraz zakup mebli. Sprzęty te służyć będą do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz pracy indywidualnej.

W ramach swojej działalności realizowane będą zajęcia twórcze w ramach
tematów:

- Roboty mBOT - zajęcia pokazowe. Prowadzenie Ireneusz Major
- Co to jest kanon - zapis nutowy, śpiewanie i nagrywanie. Prowadzenie Izabela Migocz
- Historia polskich zamków - wirtualne zwiedzanie. Prowadzenie Sandra Golemo
- Spotkania z ekologią - zajęcia poświęcone ochronie środowiska. Prowadzenie Agata Raj

Główną rolą pracowni jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu wychowankom szkoły i przedszkola z praktykami i pasjonatami różnorodnych dyscyplin.
Zajęcia prowadzone są dla grup po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną (tel. 77 482 37 42, e-mail: promocja2@mbpkk.pl)  inne Port kultury

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing