MBP

 Mapa dojazdu  Street View

Dyrektor MBP
Kieruje całością działań instytucji, sprawuje nadzór nad właściwym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych.

Dział Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów
Zajmuje się całokształtem prac związanych z gromadzeniem i opracowaniem zbiorów dla MBP i filii bibliotecznych oraz tworzeniem własnych komputerowych baz danych: katalogowych i bibliotecznych.

Dział Instrukcyjno-Promocyjny
tel. 77 482 37 80 wew. 29
e-mail: ,

Do zadań działu należy w szczególności:
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji  biblioteczno-bibliograficznej, dokumentowanie życia miasta i powiatu
 • organizowanie i koordynacja działalności z zakresu popularyzacji książki i czytelnictwa dla całej sieci
 • promowanie biblioteki, jej zbiorów i form działalności
 • planowanie i organizacja i nadzór nad procesami informatyzacji MBP
 • organizowanie doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy całej sieci
 • prowadzenie poradnictwa z zakresu zadań działu dla filii bibliotecznych
 • wykonywanie analiz, zestawień i obliczeń statystycznych z działalności bibliotek

Dział Udostępniania Zbiorów
Zajmuje się udostępnianiem zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu oraz stosowanie wypożyczeń międzybibliotecznych. Służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców miasta. Prowadzi różnorodne formy pracy z czytelnikiem służące: popularyzacji literatury, kultury i sztuki oraz nauki. Inicjuje i organizuje różne formy działalności zmierzające do rozwoju czytelnictwa, promuje książki, pisarzy i działalność biblioteczną.

W skład działu wchodzą:

Wypożyczalnia dla dorosłych
tel. 77 482 32 25
tel. 77 482 37 80 wew. 27 
e-mail: wypozyczalnia@mbpkk.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10:30 - 18:30
wtorek 9:00 - 19:00
środa 9:00 - 19:00
czwartek 9:00 - 19:00
piątek 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 16:00

Posiada i udostępnia księgozbiór liczący ponad 31 000 woluminów. Największą część zbiorów (ok. 51%) stanowi literatura piękna - powieści, opowiadania, utwory poetyckie, dramaty itd. ; ponad 47% to literatura popularnonaukowa. Wypożyczalnia posiada również ok. 1000 książek w języku angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim oraz księgozbiór regionalny liczący prawie 1000 woluminów.

Służy informacją poprzez komputerową bazę danych PROLIB umożliwiającą przeszukiwanie zbiorów w module OPAC wg. następujących opcji: autorów, współautorów, redaktorów, tytułów książek, haseł przedmiotowych, nazwy serii, numeru ISBN, symbolu UKD, sygnatury i numeru inwentarza. 
Czytelnikiem biblioteki może zostać każdy, kto przedstawi ważny dokument tożsamości i aktualną kartę biblioteczną. Zasady korzystania ze zbiorów określa regulamin wypożyczalni.

Czytelnia
tel. 77 482 32 25
tel. 77 482 37 80 wew. 25 
e-mail: czytelnia@mbpkk.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10:30 - 18:30
wtorek 9:00 - 19:00
środa 9:00 - 19:00
czwartek 9:00 - 19:00
piątek 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 16:00

Posiada: 

 • 5900 książek naukowych i popularnonaukowych 
 • 876 roczników czasopism oprawnych 
 • 107 tytułów czasopism bieżących (polityczno-gospodarcze, społeczno-kulturalne, literackie, poradniki czasopisma specjalne i tematyczne, magazyny ilustrowane, obcojęzyczne, lokalne i bibliotekarskie) 
 • wydawnictwa multimedialne 
 • dokumenty życia społecznego z terenu miasta

Kartoteki kartkowe :

 • Ziemia kozielska
 • Opolszczyzna
 • materiałów metodycznych do pracy z czytelnikiem
 • zestawień bibliograficznych

 Własne bazy danych :

 • zbiory książkowe biblioteki w systemie PROLIB - KATALOG OPAC 
 • kartoteka zagadnieniowa w systemie Sowa 2
 • kartoteka regionalna w systemie Sowa 2
 • kartoteka Dżs-ów w systemie Sowa 2

Prowadzi usługi w zakresie: 

 • informacji bibliotecznych, bibliograficznych, faktograficznych 
 • wypożyczeń międzybibliotecznych 
 • dostępu do Internetu 
 • udostępniania wydawnictw multimedialnych i posiadanych baz danych (w tym System Informacji Prawnej LEX ALFA) 
 • wykonywania odbitek kserograficznych.

Czytelnia zapewnia dostęp do informacji zawartych w zasobach Internetu

Zbiory czytelni udostępniane są prezencyjnie, tylko na miejscu.

Oddział dla dzieci
tel. 77 482 32 25
tel. 77 482 37 80 wew. 26 
e-mail: o_dziec@mbpkk.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 11:30 - 18:30
wtorek 11:00 - 16:00
środa 11:00 - 18:00
czwartek 11:00 - 16:00
piątek 11:00 - 18:00
sobota nieczynne

Posiada i udostępnia księgozbiór liczący ok. 8.800 wol. 

 • literatura piękna dla dzieci i młodzież (bajki, powieści, opowiadania, lektury szkolne) stanowi największa grupę ponad 77% 
 • literatura popularnonaukowa to 14% księgozbioru 
 • zbiory czytelniane, a wśród nich leksykony, słowniki, encyklopedie, informatory, materiały repertuarowe to ponad 700 woluminów. 
 • czasopisma bieżące dla dzieci i młodzieży
  • dla najmłodszych: „Gratka Komputerowa”, "Kubuś Puchatek", "Świerszczyk", 
  • "Victor Junior", „Mały Artysta”, „Kumpel”, „Witch”
  • dla gimnazjalistów: "Mój pies", "Victor Gimnazjalista", "Dziewczyna", „Magazyn 13”
  • czasopisma o tematyce ekologicznej: "Eko Świat", "Zielona Liga", magazyn o podróżach „Voyage”
 • multimedia

katalogi biblioteczne

 • alfabetyczny
 • tytułowy
 • poziomowo-działowy 

kartoteki biblioteczne

 • zagadnieniowa
 • osobowa
 • tekstowa o tematyce różnej
 • materiałów metodycznych i repertuarowych 

Prowadzi i organizuje: 

 • systematyczną pracę z książką 
 • lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki 
 • imprezy cykliczne.

Oddział dla dzieci oferuje również dzieciom i młodzieży szkolnej dostęp do INTERNETU, a dla stałych internautów specjalne bonifikaty.
Zapis nowego czytelnika dokonuje się na podstawie legitymacji szkolnej i uzyskaniu ważnej karty bibliotecznej.

Pracownia edukacyjna dla Dzieci i Młodzieży
"Port Kultury"

tel. 77 482 32 25
tel. 77 482 37 80 wew. 26 
e-mail: port.kultury@mbpkk.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 11:30 - 18:30
wtorek 11:00 - 16:00
środa 11:00 - 18:00
czwartek 11:00 - 16:00
piątek 11:00 - 18:00
sobota nieczynne

Mediateka. Centrum Multimedialno-Internetowe
tel. 77 482 32 25
tel. 77 482 37 80 wew. 30
e-mail:mediateka@mbpkk.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10:30 - 18:30
wtorek 10:00 - 18:00
środa 10:00 - 18:00
czwartek 10:00 - 18:00
piątek 10:00 - 18:00
sobota 9:00 - 16:00

Posiada i udostępnia ok. 5.000 jednostek zbiorów

 • filmy na płytach DVD 
 • książkę mówioną na płytach CD
 • programy multimedialne i gry komputerowe
 • bogaty zbiór kaset video o tematyce sensacyjnej, komediowej, obyczajowej, filmy grozy oraz lektury z zakresu szkoły średniej, gimnazjalnej i podstawowej
 • płyty CD z muzyką poważną, rozrywkową, filmową itp.

Z wypożyczalni zbiorów audiowizualnych może korzystać każdy mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla lub najbliższej okolicy posiadający ważny dokument tożsamości i stałe miejsce zamieszkania.

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing