Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w trakcie epidemii od dnia 1 września 2020 r.

plakat-Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w trakcie epidemii od dnia 1 września 2020 r.

Szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny obsługi czytelników/interesantów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w stanie epidemii.

 1. Przed wejściem do pomieszczeń budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i jej filii czytelnik/interesant zobowiązany jest założyć maseczkę, przyłbicę lub inną osłonę ust i nosa.
 2. Po wejściu do Biblioteki czytelnik/interesant zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni, zachowania co najmniej 2 metrów odstępu od pozostałych osób, poddania się pomiarowi temperatury ciała, dokonywanemu przy pomocy przystosowanego do tego celu urządzenia.
  Wyniki pomiaru nie są utrwalane, z wyłączeniem przypadków konieczności ich przekazania - za zgodą czytelnika/interesanta - osobom lub organom uprawnionym do ich przetwarzania w celach zapewnienia ochrony sanitarnej.
 3. Czytelnicy/Interesanci, których wyniki pomiaru temperatury ciała nie przekraczają 37,5 stopnia Celsjusza, stosując maseczkę, przyłbice lub inną osłonę ust i nosa oraz po dokonaniu dezynfekcji rąk udostępnionym płynem dezynfekcyjnym, kierowani są przez pracownika Biblioteki do wyznaczonych stanowisk obsługi wyposażonych w przezroczyste osłony oraz przegrody zapewniające ochronę zarówno czytelnikom/interesantom jak i pracownikom Biblioteki.
  Ewentualne oczekiwanie na obsługę winno następować wyłącznie w wyznaczonych miejscach, zapewniających co najmniej 2 metry odstępu od innych osób.
 4. W soboty czytelnik/interesant poddany będzie pomiarowi temperatury ciała w otwartych działach Biblioteki.
 5. Czytelnicy/Interesanci lub inne osoby niebędące pracownikami Biblioteki dopuszczone na podstawie indywidualnej zgody Dyrektora do udziału w czynnościach kontrolnych lub szkoleniach zobowiązani są do pozostawienia w ewidencji prowadzonej przez pracownika Biblioteki danych kontaktowych, w celu ewentualnego ich udostępnienia organom nadzoru sanitarnego w stwierdzonych przypadkach zakażenia lub bezpośredniego kontaktu z innymi osobami zakażonymi.
 6. W przypadku stwierdzenia u czytelnika/interesanta temperatury ciała przekraczającej 37,5 stopnia Celsjusza, zostaje on przez pracownika Biblioteki powiadomiony o braku możliwości bezpośredniego obsłużenia przez pracowników Biblioteki ze względu na wystąpienie jednego z możliwych symptomów zagrożenia zakażeniem.

 

Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
w trakcie epidemii od dnia 1 września  2020 r.

 

MBP (ul. Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 774823225)

 1. Otwiera się wypożyczalnie zbiorów z ograniczeniem wolnego dostępu do księgozbioru.
 2. Zbiory można wypożyczać tylko na zewnątrz do domu.
 3. Zostaje utworzona oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres mediateka@mbpkk.pl
 6. Nie ma możliwości korzystania z WC.
MBP
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 10.00-18.00
Sobota 8.00-15.00

 

MBP oddział dla młodzieży
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 13.00-18.00

 

MBP oddział dla dzieci
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 11.00-18.00

 

MBP Filia nr 1 (ul. Słowackiego 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, os. Pogorzelec, tel. 774832571)

 1. Otwiera się wypożyczalnie zbiorów z ograniczeniem wolnego dostępu do księgozbioru.
 2. Zbiory można wypożyczać tylko na zewnątrz do domu.
 3. Zostaje utworzona oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres  filia1@mbpkk.pl
 6. Nie ma możliwości korzystania z WC.
Filia nr 1
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 11.00-18.30
Czwartek 10.30-15.30
Przerwa techniczna 13.30-14.00

 

MBP Filia nr 4 (ul. Wyzwolenia 7, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, os. Blachownia, tel. 774886475)

 1. Otwiera się wypożyczalnie zbiorów z ograniczeniem wolnego dostępu do księgozbioru.
 2. Zbiory można wypożyczać tylko na zewnątrz do domu.
 3. Zostaje utworzona oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres  filia4@mbpkk.pl
 6. Nie ma możliwości korzystania z WC.
Filia nr 4
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Piątek 10.30-18.00
Środa 10.00-16.00
Przerwa techniczna 13.30-14.00

 

MBP Filia nr 5 (ul. Damrota 32, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, os. Śródmieście, tel. 774832481)

 1. Otwiera się wypożyczalnie zbiorów z ograniczeniem wolnego dostępu do księgozbioru.
 2. Zbiory można wypożyczać tylko na zewnątrz do domu.
 3. Zostaje utworzona oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres mediateka5@mbpkk.pl
 6. Nie ma możliwości korzystania z WC.
Filia nr 5
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 10.00-18.00
Sobota 8.00-15.00

 

Filia nr 5 dział dziecięcy
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 10.00-18.00

 

MBP Filia nr 8 (ul. S. Batorego 32, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, os. Sławięcice, tel. 774815632)

 1. Otwiera się wypożyczalnie zbiorów z ograniczeniem wolnego dostępu do księgozbioru.
 2. Zbiory można wypożyczać tylko na zewnątrz do domu.
 3. Zostaje utworzona oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres  filia8@mbpkk.pl
 6. Nie ma możliwości korzystania z WC.
Filia nr 8
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Wtorek, Środa 10.30-18.00
Czwartek 8.30-16.00
Przerwa techniczna 13.30-14.00

 

MBP Filia nr 10 (ul. Krasickiego 1, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, os. Kłodnica, tel. 774829052)

 1. Otwiera się wypożyczalnie zbiorów z ograniczeniem wolnego dostępu do księgozbioru.
 2. Zbiory można wypożyczać tylko na zewnątrz do domu.
 3. Zostaje utworzona oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres  filia10@mbpkk.pl
 6. Nie ma możliwości korzystania z WC.
Filia nr 10
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 11.00-18.00
Przerwa techniczna 13.30-14.00

 

MBP Filia nr 11 (ul. Kazimierza Wielkiego 17, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, os. Piasty, tel. 774818218)

 1. Otwiera się wypożyczalnie zbiorów z ograniczeniem wolnego dostępu do księgozbioru.
 2. Zbiory można wypożyczać tylko na zewnątrz do domu.
 3. Zostaje utworzona oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres filia11@mbpkk.pl
 6. Nie ma możliwości korzystania z WC.
Filia nr 11
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 11.00-18.30
Czwartek 10.30-15.30
Przerwa techniczna 13.30-14.00

 

MBP Filia nr 13 (ul. Grabskiego 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, os. Azoty, tel. 774813067)

 1. Otwiera się wypożyczalnie zbiorów z ograniczeniem wolnego dostępu do księgozbioru.
 2. Zbiory można wypożyczać tylko na zewnątrz do domu.
 3. Zostaje utworzona oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres  filia13@mbpkk.pl
 6. Nie ma możliwości korzystania z WC.
Filia nr 13
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek 11.00-17.00
Wtorek, Piątek 10.30-18.00
Czwartek 10.00-16.00
Przerwa techniczna 13.30-14.00

Uwaga:

 • Nieczynne do odwołania pozostają: Centra Informacji i Edukacji
 • W czasie stanu epidemii zaniechane zostaje organizacja wydarzeń kulturalnych tj. spotkania autorskie, imprezy, szkolenia itp.
 • W wyjątkowych przypadkach za zgodą Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu dopuszcza się organizację wydarzeń na podstawie odrębnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


  inne Komunikaty

Projekt Młodzi kreatywni – interaktywni

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing