Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w trakcie epidemii od dnia 19 października 2020 r.

plakat-Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w trakcie epidemii od dnia 19 października 2020 r.

 

Szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny obsługi czytelników/interesantów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w stanie epidemii.

 

 

 1. Przed wejściem do pomieszczeń budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i jej filii czytelnik/interesant zobowiązany jest założyć maseczkę, przyłbicę lub inną osłonę ust i nosa.
 2. Po wejściu do Biblioteki czytelnik/interesant zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni lub założenia rękawiczek jednorazowych oraz zachowania co najmniej 2 metrów odstępu od pozostałych osób.
 3. Czytelnicy/Interesanci lub inne osoby niebędące pracownikami Biblioteki dopuszczone na podstawie indywidualnej zgody Dyrektora do udziału w czynnościach kontrolnych lub szkoleniach zobowiązani są do pozostawienia w ewidencji prowadzonej przez pracownika Biblioteki danych kontaktowych, w celu ewentualnego ich udostępnienia organom nadzoru sanitarnego w stwierdzonych przypadkach zakażenia lub bezpośredniego kontaktu z innymi osobami zakażonymi.

 

Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu 
w trakcie epidemii od dnia 19 października  2020 r.

 

MBP (ul. Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 774823225)

 1. Pozostaje otwarty dostęp do księgozbioru.
 2. Ustala się limit osób przebywający w placówce:
  • Wypożyczalnia – 5 osób
  • Mediateka – 4 osoby,
  • Centrum Informacji i Edukacji – 4 osoby,
  • Oddział dla dzieci – 4 osoby,
  • Port Kultury – 3 osoby,
  • Oddział dla młodzieży – 20 osób.
 3. Pozostaje oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Zaleca się dalej wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres mediateka@mbpkk.pl
 6. Udostępnia się korzystanie z komputerów z ograniczeniami:
  limit korzystania 60 min, raz dziennie; przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba;
  • Centrum Informacji i Edukacji - 2 stanowiska komputerowe oraz 1 stanowisko do kwerend,
  • Mediateka - 2 stanowiska komputerowe,
  • Port Kultury - 3 stanowiska komputerowe.
 7. WC (na 2 piętrze) – tylko dla osób korzystających z usług MBP.
MBP
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 10.00-18.00
Sobota 8.00-15.00

 

MBP oddział dla młodzieży
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 13.00-18.00

 

MBP oddział dla dzieci
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 11.00-18.00

 

MBP Filia nr 1 (ul. Słowackiego 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, os. Pogorzelec, tel. 774832571)

 1. Pozostaje otwarty dostęp do księgozbioru.
 2. Ustala się limit osób przebywający w placówce – 4 osoby.
 3. Pozostaje oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Zaleca się dalej wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres filia1@mbpkk.pl
 6. Udostępnia się 1 stanowisko komputerowe oraz 1 stanowisko do kwerend; limit korzystania 60 min, raz dziennie; przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 7. WC – tylko dla osób korzystających z usług MBP.
Filia nr 1
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 11.00-18.30
Czwartek 10.30-15.30
Przerwa techniczna 13.30-14.00

 

MBP Filia nr 4 (ul. Wyzwolenia 7, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, os. Blachownia, tel. 774886475)

 1. Pozostaje otwarty dostęp do księgozbioru.
 2. Ustala się limit osób przebywający w placówce – 4 osoby.
 3. Pozostaje oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Zaleca się dalej wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres filia4@mbpkk.pl
 6. Udostępnia się 1 stanowisko komputerowe oraz 1 stanowisko do kwerend; limit korzystania 60 min, raz dziennie; przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 7. WC – tylko dla osób korzystających z usług MBP.
Filia nr 4
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Piątek 10.30-18.00
Środa 10.00-16.00
Przerwa techniczna 13.30-14.00

 

MBP Filia nr 5 (ul. Damrota 32, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, os. Śródmieście, tel. 774832481)

 1. Pozostaje otwarty dostęp do księgozbioru.
 2. Ustala się limit osób przebywający w placówce:
  • Wypożyczalnia – 5 osób
  • Mediateka – 4 osoby,
  • Centrum Informacji i Edukacji – 4 osoby,
  • Oddział dla dzieci – 4 osoby,
 3. Pozostaje oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Zaleca się dalej wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres mediateka5@mbpkk.pl
 6. Udostępnia się korzystanie z komputerów z ograniczeniami:
  limit korzystania 60 min, raz dziennie; przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba;
  • Centrum Informacji i Edukacji - 2 stanowiska komputerowe oraz 1 stanowisko do kwerend,
  • Mediateka - 2 stanowiska komputerowe,
  • Port Kultury - 2 stanowiska komputerowe.
 7. WC (przy Centrum Informacji) – tylko dla osób korzystających z usług MBP.
Filia nr 5
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 10.00-18.00
Sobota 8.00-15.00

 

Filia nr 5 dział dziecięcy
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 10.00-18.00

 

MBP Filia nr 8 (ul. S. Batorego 32, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, os. Sławięcice, tel. 774815632)

 1. Pozostaje otwarty dostęp do księgozbioru.
 2. Ustala się limit osób przebywający w placówce – 4 osoby.
 3. Pozostaje oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Zaleca się dalej wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres filia8@mbpkk.pl
 6. Udostępnia się 1 stanowisko komputerowe oraz 1 stanowisko do kwerend; limit korzystania 60 min, raz dziennie; przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 7. WC - tylko dla osób korzystających z usług MBP.
Filia nr 8
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Wtorek, Środa 10.30-18.00
Czwartek 8.30-16.00
Przerwa techniczna 13.30-14.00

 

MBP Filia nr 10 (ul. Krasickiego 1, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, os. Kłodnica, tel. 774829052)

 1. Pozostaje otwarty dostęp do księgozbioru.
 2. Ustala się limit osób przebywający w placówce – 4 osoby.
 3. Pozostaje oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Zaleca się dalej wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres filia10@mbpkk.pl
 6. Udostępnia się 1 stanowisko komputerowe oraz 1 stanowisko do kwerend; limit korzystania 60 min, raz dziennie; przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 7. WC - tylko dla osób korzystających z usług MBP.
Filia nr 10
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 11.00-18.00
Przerwa techniczna 13.30-14.00

 

MBP Filia nr 11 (ul. Kazimierza Wielkiego 17, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, os. Piasty, tel. 774818218)

 1. Pozostaje otwarty dostęp do księgozbioru.
 2. Ustala się limit osób przebywający w placówce – 4 osoby.
 3. Pozostaje oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Zaleca się dalej wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres filia11@mbpkk.pl
 6. Udostępnia się 2 stanowisko komputerowe oraz 1 stanowisko do kwerend; limit korzystania 60 min, raz dziennie; przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 7. WC - tylko dla osób korzystających z usług MBP.
Filia nr 11
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 11.00-18.30
Czwartek 10.30-15.30
Przerwa techniczna 13.30-14.00

 

MBP Filia nr 13 (ul. Grabskiego 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, os. Azoty, tel. 774813067)

 1. Pozostaje otwarty dostęp do księgozbioru.
 2. Ustala się limit osób przebywający w placówce – 4 osoby.
 3. Pozostaje oddzielna strefa zwrotu księgozbioru i wypożyczeń.
 4. Zwracane zbiory podlegają kwarantannie na okres 3 dni.
 5. Udostępnia się usługi: ksero, skanowanie, drukowanie. Zaleca się dalej wydruk z własnego nośnika danych np. pendrive, płyta CD dokumentów w formacie pdf, doc, jpg, png. Dokumenty do wydruku można również wysłać na adres filia13@mbpkk.pl
 6. Udostępnia się 1 stanowisko komputerowe oraz 1 stanowisko do kwerend; limit korzystania 60 min, raz dziennie; przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 7. WC - tylko dla osób korzystających z usług MBP.
Filia nr 13
Dni otwarcia Godziny otwarcia
Poniedziałek 11.00-17.00
Wtorek, Piątek 10.30-18.00
Czwartek 10.00-16.00
Przerwa techniczna 13.30-14.00

Uwaga:

1. Ustala się limit osób przebywający w Bibliotece:

Działy/Filielimit osób w dziele/filii
Wypożyczalnia MBP, Rynek 3 5 osób
Mediateka MBP, Rynek 3 4 osoby
Centrum Informacji i Edukacji, MBP, Rynek 3 4 osoby
Oddział dla dzieci, MBP, Rynek 3 4 osoby
Port Kultury, MBP, Rynek 3 3 osoby
Oddział dla młodzieży, MBP ul. Poniatowskiego 1-3/II 20 osób
Sala konferencyjno-odczytowa, MBP, Rynek 3 25 osób
Filia nr 1, ul. Słowackiego 6 4 osoby
Filia nr 4, ul. Wyzwolenia 7 4 osoby
Wypożyczalnia, Filia nr 5, ul. Damrota 32 5 osób
Centrum Informacji i Edukacji, Filia nr 5, ul. Damrota 32 4 osoby
Dział dziecięcy, Filia nr 5, ul. Damrota 32 4 osoby
Mediateka, Filia nr 5, ul. Damrota 32 4 osoby
Sala wystawowo-odczytowa, Filia nr 5 ul. Damrota 32 20 osób
Filia nr 8, ul. Stefana Batorego 32 4 osoby
Filia nr 10, ul. Krasickiego 1 4 osoby
Filia nr 11, ul. Kazimierza Wielkiego 17 4 osoby
Filia nr 13, ul. Grabskiego 6 4 osoby

2. Organizacja wydarzeń kulturalnych odbywać się będzie na podstawie odrębnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Ilość osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych:

Pomieszczenia BibliotekiLimit osób
Oddział dla dzieci, MBP, Rynek 3 4 osoby
Sala konferencyjno-odczytowa, MBP, Rynek 3 25 osób
Dział dziecięcy, Filia nr 5, ul. Damrota 32 4 osoby
Sala wystawowo-odczytowa, Filia nr 5 ul. Damrota 32 20 osób
Oddział dla młodzieży, MBP ul. Poniatowskiego 1-3/II 20 osób


  inne Komunikaty

Projekt Młodzi kreatywni – interaktywni

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing