Katalog Online

Przejdź do Katalogu Online

Krótkie wprowadzenie
do posługiwania się katalogiem komputerowym

Szczegółowa instrukcja korzystania z katalogu znajduje się w pliku pomocy modułu OPAC WWW (On-line Public Access Catalog), natomiast poniższe wprowadzenie ma na celu wyjaśnienie ustawień i skrótów stosowanych w naszej bibliotece.

1. Katalog komputerowy zawiera opisy bibliograficzne zbiorów bibliotecznych, które OPAC WWW dzieli na typy dokumentów:

 • Książka
 • Dokumenty dźwiękowe (CD – nagrania muzyczne)
 • Wydawnictwa ciągłe (czasopisma oprawne)
 • Filmy (DVD i kasety wideo)
 • Dokument elektroniczny (multimedia, gry komputerowe)
 • Książka mówiona (CD i taśmy magnetofonowe)

Typy dokumentów wraz z odpowiadającymi im ikonkami są umieszczone na liście wyboru nad przyciskiem „szukaj”. Można dowolnie zaznaczać lub odznaczać typy dokumentów, które będą przeszukiwane.

2. "Książka" zawiera opisy bibliograficzne wszystkich książek w MBP i filiach. Książki przyjęte po 01.01.1992 mają opis zgodny z Polską Normą PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny - Książki (drugi stopień szczegółowości), natomiast wcześniejsze nabytki posiadają opis skrócony. Zbiory są wprowadzone w całości i na bieżąco aktualizowane. W szablonie „Książki” widoczne są też gry planszowe.

3. Dokumenty można wyszukiwać za pomocą akcji:

WYSZUKIWANIE ZŁOŻONE, gdzie dostępne są główne indeksy:

 • Tytuł (wraz z podtytułem, szukanie według dowolnego słowa w tytule i podtytule),
 • Autor (autor główny dzieła oraz współautorzy, tłumacze, ilustratorzy i in.)
 • Serie (szukanie według dowolnego słowa w nazwie serii),
 • Przedmiot (hasło przedmiotowe, np. film sensacyjny, powieść polska, fizyka, Kędzierzyn-Koźle - szukanie według dowolnego słowa w haśle i określniku).

Po otwarciu rozwijanego menu „€” uzyskuje się dostęp pozostałych indeksów:

 • Numery standardowe (ISBN lub ISSN),
 • UKD (Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna),
 • Nazwa ciała zbiorowego (wydawnictwo, instytucja sprawcza),
 • Nazwa imprezy (konferencje, konkursy, zjazdy itp.),
 • Nazwa osobowa (hasło główne dokumentu – hasło autorskie),
 • 150 i 450 (pola zawierające hasło przedmiotowe i terminy odrzucone)
 • Rok wydania

Możliwe jest łączenie tych kryteriów za pomocą operatora „i”, „lub”, „oprócz”.

WYSZUKIWANIE SZYBKIE - według sygnatury i numeru inwentarza.

4. Informacja o miejscu udostępniania dokumentu zawarta jest w sygnaturze, która zawiera 3 grupy danych :                      

4.1. Lokalizację dokumentu, czyli słowne określenie działu biblioteki, w którym znajduje się dokument. Stosowane są oznaczenia :

 • Wypoz. (lub Wypożycz., Wypoż.) - oznacza wypożyczalnię,
 • Czytelnia,
 • DKO - Dział Książki Obcojęzycznej,
 • Kas.wiz.MBP - Wypożyczalnia Kaset Wideo MBP,
 • Zb.Spec.F5 - Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych Filii Nr 5,
 • Zb.SpecF11 – Dział Zbiorów Specjalnych Filii Nr 11
 • Plecaczek – zbiory wypożyczane w przedszkolach w ramach akcji „Przyjaciel Przyrody i Książek”
 • Mag – Magazyn

4.2. Położenie dokumentu, czyli numer biblioteki / filii i symbol działu. Stosowane są oznaczenia bibliotek:

 • 00 - MBP
 • 01 - Filia Nr 1
 • 04 - Filia Nr 4
 • 05 - Filia Nr 5
 • 08 - Filia Nr 8
 • 10 - Filia Nr 10
 • 11 - Filia Nr 11
 • 13 - Filia Nr 13

Do powyższych numerów dołączone są literowe symbole działów :

 • D - wypożyczalnia książek dla dorosłych
 • C - czytelnia dla dorosłych
 • M - oddział lub dział dla dzieci
 • MC - czytelnia oddziału / działu dla dzieci
 • KV - wypożyczalnia zbiorów specjalnych (kasety wideo)
 • DVD - wypożyczalnia zbiorów specjalnych (DVD)
 • MM - wypożyczalnia zbiorów specjalnych (multimedia)
 • S - wypożyczalnia zbiorów specjalnych (książka mówiona)
 • CMM – czytelnia (udostępnianie multimediów na miejscu)

Numer biblioteki i symbol działu (np. „00D”) zawiera krótkie info – kliknięcie go lewym przyciskiem myszy wyświetla podstawową informację o danej bibliotece (adres, nr telefonu, e-mail).

4.3. Trzecią grupę stanowi symbol działu, w którym znajduje się dokument. Podstawowym sposobem oznaczania działów są symbole oparte na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Wyjątkiem są książki dla dzieci i młodzieży, które ułożone są według odrębnego schematu poziomowo-działowego i książki o tematyce regionalnej, które ułożone są według działów bibliografii regionalnej.

Przykłady sygnatur :

-            Czytelnia 00C 502+504 - książka znajduje się w czytelni MBP w dziale 502+504

-            Wypoz. 05D I.5. - książka w wypożyczalni dla dorosłych Filii Nr 5 w dziale zbiorów regionalnych I.5.

-            Wypoz. 01M N - książka w wypożyczalni działu dla dzieci Filii Nr 1 w dziale N

-            Zb.Spec.F5 05S 821.133.1-3 - dokument w wypożyczalni zbiorów specjalnych Filii Nr 5 w dziale 821.133.1-3

5. STATUS obok sygnatury wskazuje, czy dokument jest aktualnie dostępny. Podstawowe statusy :

-            DOSTĘPNY - wskazuje, że dokument można wypożyczyć lub - jeśli znajduje się w czytelni - skorzystać z niego na miejscu,

-            NIEDOSTĘPNY – W OPRACOWANIU - dokument jest czasowo w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

-            WYPOŻYCZONA – książka jest wypożyczona

-            ZAMÓWIONA – książka jest zamówiona przez innego czytelnika

6. Obecnie system umożliwia zamawianie książek należących do wszystkich Wypożyczalni sieci MBP. Zamawiać lub rezerwować może tylko Czytelnik, który nie ma zaległych książek i nierozliczonych kar.

Zamawianie i rezerwacja książek wymaga zalogowania się do systemu, czyli podania numeru karty bibliotecznej i hasła czytelnika. Hasło można uzyskać bezpośrednio u bibliotekarza po okazaniu ważnej karty. Zalogowanie się umożliwia również przeglądanie swoich danych osobowych, historii wypożyczeń, informacji o naliczonych karach i in.

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing