Biblioteka Narodowa

 „Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Program Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Zadaniem Programu jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
Otrzymano dofinansowanie w wysokości 34640,00 zł, za które kupiono:

  • 1671 wol. książek za 30541,23 zł, w tym 787 wol. dla dzieci i młodzieży za 10564,05 zł
  • 179 audiobooków za 4098,77 zł, w tym 48 dla dzieci i młodzieży za 982,95 zł.

 


 

„Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Program Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych - Priorytet 2

Celem Programu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania postaw i nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Jego założeniem jest wypracowanie partnerstwa i modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych w celu zwiększenia poziomu i zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup. Partnerstwo bibliotek publicznych z bibliotekami szkół podstawowych i gimnazjów daje szansę zniwelowania niekorzystnych zjawisk związanych z obserwowanymi w badaniach czytelniczych tendencjami. W ramach priorytetu Biblioteka Narodowa dofinansowuje zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej zgodnie z zapotrzebowaniami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów).
W ramach Programu MBP zakupiła 837 wol. (357 tytułów) nowości wydawniczych za kwotę 11433,98 zł. Z dotacji finansowej Biblioteki Narodowej zakupiono 636 wol. za kwotę 8001,00 zł, a ze środków własnych MBP 201 wol. za 3432,98 zł.
Zgodnie z regulaminem Programu książki do końca roku szkolnego 2014/2015 będą wypożyczane w partnerskich bibliotekach szkolnych, a następnie wrócą do właściwych Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.
W ramach Programu zorganizowano także 2 spotkania autorskie z Agnieszką Frączek oraz konkurs literacki „Niedokończona historia”.

Wykaz książek zakupionych w ramach Projektu

Biblioteki partnerskie:
– Zespół Szkół Miejskich nr 4, ul. Sławięcicka 96
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego, ul. Piastowska 30
– Zespół Szkół Miejskich nr 4, ul. Mieszka 14
– Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły, ul. 1 Maja 3
– Zespół Szkół Miejskich nr 2, ul. Szymanowskiego 19

 

Biblioteka Cyfrowa

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing