Bazy danych

W czytelni znajduje się ośrodek informacji lokalnej i regionalnej, dokumentującej życie społeczno-kulturalne miasta i powiatu. Tu skupiają się główne prace nad bibliografią regionalną - Bibliografia Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego obejmującą swym zasięgiem miasto i powiat.

Źródła informacji lokalnej:

  • od lat gromadzony i na bieżąco uzupełniany księgozbiór regionalny,
  • kartoteki, katalog, komputerowa baza danych,
  • dokumenty życia społecznego (dżs-y),
  • Internet.

Księgozbiór

Liczy ponad 500 wol. Są to wydawnictwa książkowe dotyczące Śląska, Opolszczyzny, a w szczególności Ziemi Kozielskiej tj. Koźla i powiatu kozielskiego do 1975 r., miasta Kędzierzyna-Koźla w latach 1975 - 1999, obecnie miasta i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Także siedem tytułów czasopism lokalnych i dżs-y.

Katalog i kartoteki

Rejestrują dokumenty zawierające informacje o piśmiennictwie znajdującym się w posiadaniu Biblioteki :

  • kartkowa kartoteka Ziemia Kozielska - rejestruje artykuły dotyczące Koźla i powiatu kozielskiego, miasta i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – aktualna do 2002 r.
  • kartkowa kartoteka Opolszczyzna - rejestruje artykuły dotyczące województwa opolskiego – aktualna do 2002 r.

Bazy danych online

  • Kartoteka regionalna - prowadzona od 1 stycznia 2002 r., rejestruje wszelkie materiały informacyjne dotyczące miasta i powiatu, a więc publikacje książkowe, czasopisma lokalne i artykuły z czasopism lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich a dotyczące regionu. Kartoteka ta stanowi podstawę Bibliografii Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, której pierwszy numer ukazał się w 2003 r.
  • Kartoteka zagadnieniowa
  • Dokumenty Życia Społecznego – kartoteka prowadzona od 1 stycznia 2004 r., rejestruje materiały ulotne dotyczące miasta
  • Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa - baza zdigitalizowanej prasy lokalnej (Trybuna Kędzierzyńskich Azotów, Serwus) oraz wydawnictw biblioteki prowadzona w systemie dLibra. Jest częścią Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing